Szkoła dla dorosłych

Poza szkołą dzienną mamy również ofertę dla pełnoletniej młodzieży jak i dorosłych.

Zapraszamy do bezpłatnej nauki w:
– liceum ogólnokształcącym,
– szkole policealnej w zawodach:
* technik administracji,
* technik archiwista,
– kwalifikacyjnych kursach zawodowych – najszybszy sposób zdobycia zawodu.

ZAPRASZAMY!!!!

20160416_180012-1-1-1