Bezpieczna szkoła. Zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl został zamieszczony dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.”  Materiał ten został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli i rodziców.