WARSZTATY NA UNIWERSYTECIE OPOLSKIM-3TRA

Dnia 7 marca 2018 roku uczniowie 3 klasy Technikum Architektury Krajobrazu  wzięli udział w wykładzie i warsztatach na Uniwersytecie Opolskim pod przewodnim hasłem „Twórzmy dzisiaj miasta jutra –gospodarowanie przestrzenią miast w sposób zrównoważony”.

Wykład pani mgr inż.arch.Renaty Klimek pt.’’Miasto przyszłości-futurystyczne wizje i próby ich realizacji” ukazał  nam szalone wizje architektów i urbanistów :miasta pływające, podwodne, napowietrzne, inteligentne, sterowane komputerowo, miasta robotów.

Warsztaty prowadzone przez panią dr Agnieszkę Dembicką-Niemiec i studentów Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej  pt.”Smart city – zrównoważone miasto” – przybliżyły młodzieży wiedzę z zakresu funkcjonowania miasta i jego przestrzeni. Uczniowie pracując w grupach tworzyli plan zagospodarowania przestrzennego miasteczka uwzględniając określone  cele, wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Każda z grup omawiała swój projekt, odpowiadała na zadawane pytania.

Warsztaty zakończyły się dyskusją podsumowującą i zaproszeniem na następne spotkanie .                                          Ewelina Babik