„EKONOMIK” NAJAKTYWNIEJSZĄ SZKOŁĄ DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2017

09 marca 2018 r. reprezentacja ZSE w składzie: szkolny koordynator Dnia Przedsiębiorczości 2017 Irena Czerkawska, wicedyrektor Edyta Strzelczyk, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych Janina Wcisło  oraz uczniowie Łukasz Wowczyński  kl. 3TE, Natalia Sądzińska kl. 2TOR, Monika Przyszlak kl.2TL, Wiktoria Makowska kl. 1TE oraz Weronika Marczewska kl. 1TOR uczestniczyła w uroczystości podsumowania 14 edycji Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości, która odbyła się na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szkoła zdobyła tytuł „Najaktywniejszej szkoły w programie Dzień Przedsiębiorczości 2017 za wspieranie młodzieży w podejmowaniu świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych”. Istotną informacją jest fakt, że w projekcie wzięło udział aż 630 szkół z całej Polski, 35 868 uczniów,  12 308 firm i instytucji. W  Gali wzięło udział tylko 21 szkół. Statuetkę i dyplom z rąk pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej odebrała Irena Czerkawska i Łukasz Wowczyński.

Program objęty jest honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wśród zaproszonych gości oprócz pani Minister byli prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Zbigniew Modrzewski oraz poseł na Sejm RP Ewa Tomaszewska. Uroczystość uświetnił koncert młodych wokalistów ze szkoły muzycznej w Warszawie.

Pani minister w swoim przemówieniu dziękowała nauczycielom za wkład w edukację i rozwój zawodowy młodych ludzi a młodym ludziom za posiadanie ducha przedsiębiorczości.

Po uroczystości odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Dzień Przedsiębiorczości ułatwia młodzieży podejmowanie decyzji zawodowych i planowanie dalszej drogi edukacyjnej. Uczniowie w tym dniu mają możliwość odbycia jednodniowej wizyty w wybranym przez siebie miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu i umiejętnościach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. We współpracę z naszą szkołą, z tytułu Dnia Przedsiębiorczości, zaangażowało się ponad 106 firm i instytucji.

Bardzo dziękuję instytucji  Kredyt Inkaso oraz firmie przewozu osobowego pana Bogdana Lisowskiego za wsparcie wyjazdu na Galę Przedsiębiorczości.

Szkolny koordynator Irena Czerkawska