Olimpiada ZUS Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

16 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu  odbyła się Olimpiada Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach  społecznych .

  Autorski projekt ZUS był objęty honorowym patronatem przez:

  1. Ministra Edukacji Narodowej
  2. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  3. Opolskiego Kuratora Oświaty

Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Paulina Bauciak, Aleksandra Chwistek

i Karolina Czerwińska.  Zawodnicy rozwiązywali test przez 30 minut.

zespół z ZSE Brzeg z koordynatorem olimpiadyzespół ZSE Brzeg z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS Panią Grażyną Wertel

moment odbioru testówmoment odbioru testów

rozwiazywanie testówrozwiązywanie testów moment odbioru testów

po otrzymaniu dyplomow i upominkowpo otrzymaniu dyplomów i upominków