Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – nowy zawód w Ekonomie

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

 

symbol cyfrowy zawodu: 311943

Kwalifikacje

 

AU.54. – K1 Nazwa kwalifikacji: Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych
i publikacji cyfrowych

AU.55. – K2 Nazwa kwalifikacji: Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.
Efekt pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy
w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

 

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniem techniką komputerową
 • zdolnościami manualnymi
 • starannością
 • zmysłem plastycznym
 • poczuciem estetyki
 • kreatywnością
 • umiejętnościami technicznymi i plastycznymi
 • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji
 • dokładnością i terminowością
 • samokontrolą i cierpliwością
 • umiejętnością pracy pod presją czasu
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.

PERSPEKTYWY DALSZEGO KSZTAŁCENIA

 • umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia
 • umożliwia kontynuację nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii,
 • przygotowania publikacji i prac graficznych do drukowania,
 • przygotowania prezentacji graficznych i multimedialnych,
 • wykonywania i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych,
 • prowadzenia procesów drukowania,

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej.

MIEJSCA PRACY:

 • agencje reklamowe,
 • studio telewizyjne,
 • prasa,
 • firmy wydawnicze,
 • zakłady fotograficzne,
 • działy marketingu w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych,
 • działy promocji w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych,
 • drukarnie,
 • własna działalność gospodarcza związana z oprawą graficzną uroczystości szkolnych, rodzinnych itp.

 

grafik