Edukacja medialna w Ekonomiku

Zasadniczym celem edukacji  jest przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie informacyjnym. Tworzenie się takiego społeczeństwa to proces nieunikniony i nieodwracalny. Rodzi się więc pytanie o miejsce szkoły w nowej rzeczywistości. Współcześnie wyzwaniem dla edukacji staje się przygotowywanie kolejnych pokoleń do korzystania ze wspólnej przestrzeni informacyjnej. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Dziś nikt nie kwestionuje potrzeby kształcenia u młodych ludzi kompetencji medialnych, czyli umiejętności korzystania z mediów i twórczego ich używania, a także rozumienia i krytycznej oceny przekazów medialnych.

Edukacja medialna nie może ograniczać się do przekazywania wiedzy o mediach. Powinna ona przede wszystkim zmierzać do ukształtowania postawy krytycznej wobec mediów, postawy selektywnego odbioru mediów i postawy twórczej aktywności.

W brzeskim Ekonomiku w miesiącu czerwcu realizowano cykl wizyt i spotkań, które pozwoliły młodzieży zrozumieć  m.in. stosowane w mediach mechanizmy tworzenia i selekcji informacji. 

Osobą koordynującą przedsięwzięcia była nauczycielka przedmiotów zawodowych Irena Czerkawska współpracująca z pedagogiem szkolnym Magdaleną Kamion.

07.06. 2018r uczniowie klasy pierwszej kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy zwiedzili stację RADIO OPOLE. Gospodarzem spotkania był pan Maciej Guzik (specjalista ds. promocji), który poprowadził nas przez meandry historyczne, techniczne i technologiczne produkcji radiowej.

W dniu 11.06.2018r  roku uczniowie Ekonomika zwiedzili studio telewizyjne TVP3 w Opolu. W progach opolskiej telewizji przywitała nas pani Monika Matuszkiewicz – kierownik produkcji, która w sposób merytorycznie kompetentny opowiedziała jak wygląda telewizja od kuchni. Program wycieczki obejmował wizytę w studiu telewizyjnym, reżyserce, garderobie i pomieszczeniach archiwum.

Jaką rozgłośnią jest RADIO PARK FM? Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać dobry dziennikarz radiowy? Jak powstają materiały radiowe?  W jaki sposób zbierać materiały do audycji radiowej? Te problemy poruszał na spotkaniu z klasą pierwszą i trzecią reklamy w dniu 12.06.2018r pan Piotr Mrówka z Radia Park FM. Dziennikarz podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz opowiedział o specyfice pracy reportera radiowego.

Dziennikarstwo to nie jest łatwy zawód, a zebranie materiału prasowego i przygotowanie do druku wymaga solidnej wiedzy. Mogli się o tym przekonać niektórzy uczniowie z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej podczas spotkania z redaktorem naczelnym lokalnej Gazety Brzeskiej Bogdanem Kościńskim. Spotkanie odbyło się 13.06.2018r. Uczniowie dowiedzieli się jaką gazetą jest Gazeta Brzeska, jaka jest historia gazety,  jak  zostaje się dziennikarzem, jakie cechy i umiejętności powinien posiadać dobry dziennikarz, jak powstają materiały prasowe, jak wydaje się gazety i czasopisma.

Spotkania przebiegały w miłej i twórczej atmosferze. Myślę, że wielu dzięki tym spotkaniom zrozumiało, jak ważne jest szukanie swojej drogi, spełnianie marzeń i realizowanie się w pracy, która sprawia przyjemność.

Irena Czerkawska