Wywiadówki

Spotkanie z rodzicami klas 1 odbędzie się

w czwartek 06.09.2018 w auli I LO o godzinie 17.00,

Spotkanie z rodzicami klas 2-4

w czwartek 13.09.2018 w auli I LO o godz 17.00

Zapraszamy