Praktyki zagraniczne 2019

eu_flag-erasmus_vect_pos

Ogłoszenie o naborze do I tury projeku

pn. Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomika

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

W I turze projektu może wziąć udział 15 uczniów klas III Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk i technik organizacji reklamy.

W ramach projektu uczniowie odbędą 4 tygodniowe staże zawodowe w Irlandii w terminie 28.04.2019r. – 25.05.2019r.

Uczestnicy zostaną wybrani w drodze konkursu.

Zainteresowane osoby prosimy o pobranie  i złożenie formularza zgłoszeniowego u pani Elżbiety Pankiewicz w terminie do 10 października 2018r.