Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu – relacja

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo Usługowych im. Władysława Szafera w Gdańsku.Konkurs przebiegał wieloetapowo. W grudniu 2017 roku po eliminacjach klasowych wyłoniono drużynę, którą zgłoszono do konkursu.  W marcu 2018 roku otrzymaliśmy informację, że jesteśmy jedną z 32 drużyn zakwalifikowanych do dalszego etapu. Zadaniem zespołu było wykonanie projektu zagospodarowania PLACU INWALIDÓW WOJENNYCH w Gdańsku.

Znając przedmiot i zakres opracowania drużyna w składzie: Sandra Serafin, Klaudia Dąbrowska, Paulina Pyrek przystąpiła do prac projektowych. Tworzący się ogród otrzymał układ formalny, nawiązujący do części  historycznej dzielnicy. Zaprojektowane trakty komunikacyjne ułatwiały bezproblemowe przemieszczanie się mieszkańców. Zaplanowane elementy małej architektury umożliwiały odpoczynek bierny. Stworzono barwne zaułki
z roślin atrakcyjnych cały rok, dostosowanych do trudnych warunków miejskich. Wykonano precyzyjne obliczenia zapotrzebowania na obiekty roślinne, małej architektury, oświetlenie nocne ścieżek i roślin. Drużyna z ogromną pasją i zaangażowaniem pracowała nad projektem.

13 września  w Gdańsku odbył się finał konkursu. Spotkało się 18 drużyn z różnych stron Polski. Każda z drużyn miała za zadanie zaprezentować opracowany projekt oraz udzielić odpowiedzi na pytania komisji. Wszystkich uczestników konkursu doceniono przyznając im upominki, dyplomy, ale wybrano tylko 3 drużyny, nasza grupa wśród nich się nie znalazła. Mamy poczucie niedosytu, ale i świadomość „porażki”. Organizatorzy konkursu zadbali
o rozwój naukowy uczestników, organizując  interesujące wykłady o ogrodach Singapuru, symbolice roślin
w projektowaniu ogrodów  i  odmianach róż. Zorganizowali również zwiedzanie Sopotu z przewodnikami.

E. Babik