Olimpiada Statystyczna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – III edycja (2018-2019)

W roku szkolnym 20218/2019 nasza szkoła przystąpiła do III edycji Olimpiady Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Po etapie szkolnym w dniu 08.01.2019 r. odbył się etap okręgowy tej olimpiady na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu  Opolskiego. Uczestniczyło w nim  54 uczniów z 19 szkół województwa opolskiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Alicja Sopecka z kl. 4 Te, Aleksandra Chwistek i Paulina Błauciak z kl. 3 TE. Uczestnicy olimpiady rozwiązywali 2 testy: test A zawierający pytania testowe i test B z pytaniami problemowymi. Czekamy na wyniki naszych przedstawicielek.

fotka

Przypominamy, ze finaliści Olimpiady Statystycznej są zgodnie z rozporządzeniem MEN, zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymując tym samym 100% punktów z tego egzamin.

Janina Wcisło