Wizyta studyjna w PWSZ w Nysie

W dniu 18 lutego br. 23 osobowa  grupa uczniów z klas trzecich i czwartych uczestniczyła w zajęciach w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Nysie. Zajęcia dotyczyły różnych branż – kierunków kształcenia na tej uczelni. Uczniowie zostali zapoznani ze sposobami zagospodarowania terenów po kolejowych i poprzemysłowych w różnych krajach świata.  Zostali zapoznani z wieloma zagadnieniami dotyczącymi rodzajów diet, ich bilansowania
i stosowania. Uczestniczyli też w pokazie zabezpieczania śladów na miejscach różnych zdarzeń o charakterze przestępczym. Ponadto wszyscy wcielili się w rolę inwestorów i dokonywali zakupu i sprzedaży akcji wybranych spółek. Dzięki temu uczniowie poznali kierunki kształcenia oraz walory studiowania na tej uczelni.

Opiekunami uczniów ze strony szkoły byli Janina Wcisło i Przemysław Wysocki.    Organizatorce naszej wizyty, asystentce pani Adrianie Halikowskiej z Instytutu Finansów i Rachunkowości bardzo dziękujemy za sympatyczne przyjęcie.

(Janina Wcisło)