Komunikat w sprawie strajku! 17.04.2019

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Informuję, że w naszej szkole nadal trwa akcja strajkowa. Wszyscy mamy nadzieję na porozumienie stron podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego w najbliższy czwartek.
Uczniom klas maturalnych zostały ustalone oceny klasyfikacyjne. Ze względu na brak kworum na zebraniu Ray Pedagogicznej nie podjęto uchwały w sprawie klasyfikacji uczniów klas programowo najwyższych.
Informuję, że regulamin RP ZSE w Brzegu przewiduje możliwość zwołania w trybie nadzwyczajnym RP.
O terminie RP poinformuję Państwa niezwłocznie po podjęciu stosownych decyzji.

Dyrektor Małgorzata Mianowany-Małecka