Turniej Talentów Akademia Księgowego – podsumowanie

Księgowi z Ekonomika na uroczystej gali XI finału Turnieju Talentów Akademia Księgowego

Uczniowie klasy kształconej w zawodzie technik ekonomista po raz pierwszy wzięli udział w Turnieju Talentów Akademia Księgowego.  Organizatorami Turnieju TalentówAkademia Księgowego byli Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu W XI edycji wzięło  udział 743 uczestników z 34 szkół z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego wielkopolskiego i opolskiego.

07 stycznia 2019 r. zostały przeprowadzone  eliminacje szkolne. I etap polegał na rozwiązaniu testów składającego się z 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 25 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Decyzją organizatorów do II etapu przeszły 79 osoby.

01 marca 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, odbył się II etap Akademii Księgowego polegający na zadekretowaniu dowodów księgowych. Zgodnie z regulaminem do etapu finałowego przeszło 16 uczestników z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w etapie II.

W III etapie zawodnicy sporządzali dokumenty i księgowali operacje gospodarcze potwierdzone dowodami księgowymi w programach InsERT GT.

Uroczysta gala, podczas której  wręczono nagrody laureatom i finalistom odbyła się 12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu.  Laureaci otrzymali płatne staże w  Ikea Business Service Center w Poznaniu a finaliści otrzymali powerbanki i upominki Wśród finalistów znalazły się Paulina Błauciak z klasy 3TE i Alicja Sopecka z klasy 4TE.

W części oficjalnej  zabrał głos Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego i prezes Stowarzyszenia Księgowych w Poznaniu – Wiktor Gabrusewicz, który podkreślił dużą wiedzę i umiejętności finalistów Turnieju oraz znaczenie rachunkowości w gospodarce rynkowej.

W finałowej gali uczestniczyli przedstawiciele instytucji patronackich, sponsorów oraz dyrektorzy szkół.

Na zdjęciach Paulina i Alicja przyjmujące gratulacje i wśród innych finalistów oraz w towarzystwie Pana profesora Wiktora Gabrusewicza i nauczyciela rachunkowości.

Danuta Ślęzak

DSC_0233 DSC_0323 DSC_0234