Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2018/2019

Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się według następującego harmonogramu:

język polski – 27.08.2019 r. godz. 9.00 sala 22

prowadzenie rachunkowości jednostki organizacyjnej – 27.08.2019 r. godz. 9.00 sala 43

język niemiecki – 27.08.2019 r. godz. 12.00 sala 24

matematyka – 28.08.2019 r. godz. 9.00 sala 23

przeprowadzanie analizy statystycznej badanych zjawisk – 28.08.2019 r. godz. 9.00 sala 25