Wielkie otwarcie w ZSE!

Miejsce, data: Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu, 06.11.2019 r.

Cel: Uroczyste otwarcie Pracowni Logistycznej (remont pracowni, wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach uczestnictwa szkoły w projekcie Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach realizowanego przez Powiat Brzeski), Pracowni Grafiki i Poligrafii Cyfrowej (wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach uczestnictwa w projekcie Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy realizowanego przez Regionlany Zespoł Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu) oraz Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (utworzony w ramch realizacji projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy)

Uczestnicy uroczstości:

Monika Jurek Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Maciej Kalski Dyrektor WUP w Opolu

Lesław Tomczak Dyrekotr Regionalnego Zespołu Wpsarcia Edukacji w Opolu

Leszek Stugała Dyrektor Przedsiębiorstwa  Donaldson  Polska  Sp. z o.o. + czterech pracowników

Anetta Zych-Rzepecka Naczenik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego
w Brzegu

Stanisław Rożniatowki Wicedyrektor Regionlanego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Marta Polanowska Kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego w RZPWE Opole

Agnieszka Daniel – przedstawiciel Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Bartek Piechaczek – Kierownik projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy + pracownicy

 

Wystąpienie dyrektora szkoły Małgorzaty Mianowany-Małeckiej:

Obecny rynek pracy to miejsce dynamicznych procesów: wciąż pojawiają się nowe zawody, zmienia się zapotrzebowanie na specjalistów, rozwój technologii i zmiana procesów produkcji pociąga za sobą konieczność nieustannego podnoszenia kwalifikacji, natomiast oczekiwania pracodawców związane są przede wszystkim
z umiejętnościami praktycznymi.

Nauczyciele naszej szkoły bacznie przyglądają się procesom zachodzącym
na rynku pracy oraz analizują zmieniające się zapotrzebowanie na specjalistów.

Wszystko po to, by absolwenci Ekonomika byli dobrze przygotowani
do wykonywania swoich obowiązków zawodowych, a ich umiejętności
i kompetencje
korespondowały z oczekiwaniami pracodawców w regionie.

Dla jak najlepszego przygotowania uczniów do pracy w zawodzie niezbędna jest nowoczesna baza dydaktyczna i stworzenie młodzieży możliwości zetknięcia się
z warunkami zbliżonymi do tych, w jakich przyjdzie im pracować.
Otwarcie dwóch nowych pracowni oraz SZPI i K w naszej szkole to kolejny krok, by uczynić proces dydaktyczny nie tylko bardziej interesującym, ale również by jeszcze lepiej przygotować uczniów do wyzwań, jakie spotkają ich w czasie praktyk oraz pracy zawodowej.

Praca na najnowocześniejszym sprzęcie i oprogramowaniu, możliwość praktycznej realizacji zadań oraz nauka w przyjaznym, estetycznym otoczeniu na pewno uczyni proces nauczania bardziej efektywnym, a naszych uczniów – atrakcyjnymi na rynku pracy.

Głos zabrali:

Pani Monika Jurek dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w Opolu, pani Aneta Zych-Rzepecka naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatu Brzeskiego, pan Lesław Tomczak dyrekotr Regionalnego Zespołu Wparcia Edukacji w Opolu oraz Leszek Stugała dyrektor Przedsiębiorstwa  Donaldson  Polska  Sp. z o.o. + czterech pracowników.

Otwarto pracownie i SzPIK symbolicznie przecinając wstęgę. Uczniowie zaprezentowali możliwości wykorzystania otrzymanego sprzętu
i oprogramowania. Spotkanie było okazją do dyskusji nt. rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie przy wsparciu samorządów, instytucji i pracodawców.

Dyrektor Donaldson Sp. Z o.o. L. Strugała przekazał na użytek pracowni logistycznej wizualizer.