IV Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

W roku szkolnym 2019/2020 została zorganizowana IV Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna  przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Olimpiada zaplanowana jest w trzech etapach :

I etap szkolny, odbył się 15.11.2019r.

II etap okręgowy ,który odbył się 6.03.2020r.w Zespole Szkół w Krapkowicach

III etap finałowy, zaplanowany jest  2- 3.04.2020r.

Uczniowie klas III i IV w zawodzie technik logistyk Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu po raz czwarty wzięli udział w olimpiadzie, rozwiązując test wyboru. Do etapu okręgowego zakwalifikowała się uczennica klasy IV w zawodzie technik logistyk Marlena Wesołowska i w dniu 6.03.2020r.  reprezentowała Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Na  wyniki i ewentualną kwalifikację do etapu finałowego musimy poczekać do 16.03.2020r.

Celem OOS-L jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych problematyką spedycyjną i logistyczną, w perspektywie przyszłej pracy zawodowej a także upowszechnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie transportu, logistyki i spedycji.

Alicja Kościelniak