Komunikat do rodziców i opiekunów

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie
w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku nauki, określonego
w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja nauki polega na tym, że uczniowie są uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez szkolną platformę Moodle, epodręczniki.pl, edziennik, czy inne komunikatory oraz platformy wskazane przez nauczyciela.

 

Od 25.03.2020 r. zajęcia lekcyjne będą odbywały się zgodnie z  Planem zajęć lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów, który  widnieje na stronie: https://www.zsebrzeg.pl oraz  planem nauczania indywidualnego. Każde zajęcia będą trwały 30 min. i będą odbywały się
w następujących godzinach:

  1. 9.00 – 9.30
  2. 9.45 – 10.15
  3. 10.30 – 11.00
  4. 11.15 – 11.45
  5. 12.10 – 12.40
  6. 12.55 – 13.25
  7. 13.40 – 14. 10
  8. 14. 25 – 14.55

 

Konsultacje przedmiotowe będą odbywały się w dniach i godzinach określonych przez poszczególnych nauczycieli.

 

Każdy uczeń otrzyma wiadomość na edzienniku od nauczyciela przedmiotu/jednostki modułowej, w jaki sposób otrzyma wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz w jaki sposób będzie się z nim komunikował.

 

Potwierdzenie tematu lekcji w edzienniku jest potwierdzeniem obecności ucznia
na zajęciach.

 

Wszelkie prace wykonywane przez uczniów odsyłane drogą elektroniczną podlegają ocenianiu.

 

Nadal obowiązują dotychczasowe zasady oceniania zawarte w Wewnątrzszkolnym i przedmiotowym ocenianiu.

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Państwa skrzynkę w dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!

 

Informuję, że można skontaktować się z pedagogiem szkolnym przez edziennik oraz tel. 791886222

e-mail: gosiek4@o2.pl

 

Jeśli uczeń ma trudności z obsługą komputera lub potrzebuje nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania może skorzystać z indywidualnych konsultacji
z naszymi nauczycielami informatyki. Godziny konsultacji przedmiotowych z nauczycielami informatyki to:

Błażej Kolanowski środa 15.00 – 15.45

Iwona Stokłosa środa 15.00 – 15.45.

 

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny telefoniczny kontakt z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00 – 13:00, tel. 77 4162794.

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym szkolne boisko, sala gimnastyczna i siłownie).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:                    zse_brzeg@wodip.opole.pl

Kontakt z dyrektorem szkoły, Małgorzata Mianowany-Małecka: tel. 77 4162794.

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie może odbywać się poprzez e-dziennik.

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN
o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły