Komunikat dla uczniów

Drodzy uczniowie!

 

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez szkolną platformę Moodle, epodręczniki.pl, edziennik, czy inne komunikatory oraz platformy wskazane przez nauczyciela.

Od 25.03.2020 r. zajęcia lekcyjne będą odbywały się zgodnie z  Planem zajęć lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów, który  widnieje na stronie: https://www.zsebrzeg.pl oraz  planem nauczania indywidualnego. Każde zajęcia będą trwały 30 min. i będą odbywały się
w następujących godzinach:

  1. 9.00 – 9.30
  2. 9.45 – 10.15
  3. 10.30 – 11.00
  4. 11.15 – 11.45
  5. 12.10 – 12.40
  6. 12.55 – 13.25
  7. 13.40 – 14. 10
  8. 14. 25 – 14.55

 

Konsultacje przedmiotowe będą odbywały się w dniach i godzinach określonych przez poszczególnych nauczycieli.

Każdy z Was otrzyma wiadomość na edzienniku od nauczyciela przedmiotu/jednostki modułowej, w jaki sposób otrzyma wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz w jaki sposób będzie się z nim komunikował.

Potwierdzenie tematu lekcji w edzienniku jest potwierdzeniem obecności na zajęciach.

Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane drogą elektroniczną podlegają ocenianiu.

Obowiązują dotychczasowe zasady oceniania zawarte w Wewnątrzszkolnym i przedmiotowym ocenianiu.

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją skrzynkę w dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!

Informuję, że możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym przez edziennik oraz tel. 791886222

e-mail: gosiek4@o2.pl

Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z naszymi nauczycielami informatyki. Godziny konsultacji przedmiotowych z nauczycielami informatyki to:

Błażej Kolanowski środa 15.00 – 15.45

Iwona Stokłosa środa 15.00 – 15.45.

Kontakt z nauczycielem bibliotekarzem przez edziennik oraz:

tel. 733115470

e-mail: ala_chmiel@tlen.pl

 

Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkoła jest zamknięta oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne.

Kontakt z dyrektorem szkoły, Małgorzata Mianowany-Małecka: 77 4162794

Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.

 

Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.

 

Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

 

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

Dyrektor szkoły