BIP

Biuletyn informacji publicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych dostępny jest pod adresem:

http://bip.zsebrzeg.pl/