Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Wybierz zawód – zrób krok w dorosłość


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Technikum
*technik logistyk
*technik ekonomista
*technik architektury krajobrazu
*technik  reklamy
*technik rachunkowości 
*technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Branżowa Szkoła I Stopnia:
*sprzedawca

*magazynier – logistyk


PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY

Zdobądź wiedzę z najlepszymi!!!

ZSE JEST OK