technik ekonomista

Wybierz zawód – zrób krok w dorosłość


zawód: technik ekonomista – ZARZĄDZANIE WŁASNYM BIZNESEM

Kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce  organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

 

Możliwość zatrudnienia:

-pracownik biur rachunkowych,

-pracownik instytucji finansowych,

-doradca inwestycyjny,

-sekretariaty,

-działy kadr,

-komórki finansowo-księgowe,

-działy marketingu,

-urzędy skarbowe,

-banki,

-firmy konsultingowe jako doradca finansowy,

-instytucje ubezpieczeniowe,

-urzędy administracji państwowej i samorządowej,


 

PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY

Zdobądź wiedzę z najlepszymi!!!

ZSE JEST OK