technik logistyk

Wybierz zawód – zrób krok w dorosłość


zawód: technik logistyk – LOGISTYK W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH

Kwalifikacje

AU.22  Obsługa magazynów

AU.32  Organizacja transportu

 

Możliwość zatrudnienia:

– specjalista ds. transportu,

– specjalista ds. zarządzania kryzysowego,

– specjalista ds. kompletacji zamówień,

– specjalista ds. magazynowania,

– specjalista ds. planowania zakupów,

 


PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY

Zdobądź wiedzę z najlepszymi!!!

ZSE JEST OK