technik logistyk

Wybierz zawód – zrób krok w dorosłość


zawód: technik logistyk – LOGISTYK W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH

Kwalifikacje

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

 

Możliwość zatrudnienia:

– specjalista ds. transportu,

– specjalista ds. zarządzania kryzysowego,

– specjalista ds. kompletacji zamówień,

– specjalista ds. magazynowania,

– specjalista ds. planowania zakupów,

 


PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY

Zdobądź wiedzę z najlepszymi!!!

ZSE JEST OK