technik architektury krajobrazu

Wybierz zawód – zrób krok w dorosłość


zawód: technik architektury krajobrazu – FLORYSTA

Kwalifikacje:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

 

Możliwość zatrudnienia:

– biura projektowe,

– konserwator terenów zieleni,

– sprzedawca krzewów i drzew,

– asystent projektanta.

 


PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY

Zdobądź wiedzę z najlepszymi!!!

ZSE JEST OK