technik agrobiznesu

Wybierz zawód – zrób krok w dorosłość


zawód: technik agrobiznesu

Kwalifikacje:

  1. 3. – Prowadzenie produkcji rolniczej
  2. 6. – Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Możliwość zatrudnienia:

– przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych,

– obsługa ruchu turystycznego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,

– usługi techniczne, finansowe i bankowe rynku rolnego,

– urzędy administracji samorządowej ,

– prowadzenie własnego przedsiębiorstwa agroturystycznego lub rolnego o dowolnej wielkości.

 


PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Zdobądź wiedzę z najlepszymi!!!

ZSE JEST OK