Ogłoszenia

Spotkania z rodzicami

czwartek 22.03.2018r.

W czwartek 22.03.2018r. odbędą się spotkania  z rodzicami uczniów klas 1,2,3,4.

Spotkania z wychowawcami rozpoczną się   o godzinie 16.30 w salach:

1 TE – mgr Małgorzata Krzeczkowska –

Wdowiuk s. 50

1 aTL – mgr Agata Hojeńska s. 59

1 bTL – mgr Alicja Chmielewska s.40

1 TOR – mgr Wiesława Mazurkiewicz s. 39

2 TE  –  mgr Sylwia Osuch Madej – s. 62

2 TL  –   mgr Anna Jabłońska –  s.53

2 TOR – mgr Katarzyna Mazurkiewicz – s. 26

3 TE   –  mgr Katarzyna Kulwicka – s. 43

3 TL –  mgr Sybilla Wojciechowska – s. 57

3 TRA –  mgr Łukasz Zieliński – s. 25

4 TE  –  mgr Joanna Dębska – s. 22

4aTL – mgr Magda Folęga – s. 61

4bTL – Andrzej Spulny – s. 45

4 TRA – mgr Agnieszka Kiełtyka – s. 24

Spotkania z rodzicami

czwartek 11.01.2018r.

W czwartek 11.01.2018 r. odbędą się spotkania  z rodzicami uczniów klas 1,2,3.

Spotkania z wychowawcami rozpoczną się  o godzinie 17.00   w salach:

1 TE – mgr Małgorzata Krzeczkowska

–  Wdowiuk s. 51

1 aTL – mgr Agata Hojeńska s. 54

1 bTL – mgr Alicja Młodzianowska s.40

1 TOR – mgr Wiesława Mazurkiewicz s. 39

2 TE  –  mgr Sylwia Osuch Madej – s. 62

2 TL  –   mgr Anna Jabłońska –  s.53

2 TOR – mgr Beata Olszewska – s. 26

3 TE   –  mgr Katarzyna Kulwicka – s. 43

3 TL –  mgr Sybilla Wojciechowska – s. 57

3 TRA –  mgr Łukasz Zieliński – s. 25

Spotkania z rodzicami

poniedziałek 18.12.2017r.

W poniedziałek 18.12.2017 r. odbędą się spotkania  z rodzicami uczniów klas 1,2,3,4.

Spotkania z wychowawcami rozpoczną się  o godzinie 16.30 w salach:

1 TE – mgr Małgorzata Krzeczkowska –  Wdowiuk s. 50

1 aTL – mgr Agata Hojeńska s. 59

1 bTL – mgr Alicja Młodzianowska s.40

1 TOR – mgr Wiesława Mazurkiewicz s. 39

2 TE  –  mgr Sylwia Osuch Madej – s. 62

2 TL  –   mgr Anna Jabłońska –  s.53

2 TOR – mgr Beata Olszewska – s. 26

3 TE   –  mgr Katarzyna Kulwicka – s. 43

3 TL –  mgr Sybilla Wojciechowska – s. 57

3 TRA –  mgr Łukasz Zieliński – s. 25

4 TE  –  mgr Joanna Dębska – s. 22

4aTL – mgr Magda Folęga – s. 61

4bTL – Andrzej Spulny – s. 45

4 TRA – mgr Agnieszka Kiełtyka – s. 24

Spotkania z rodzicami

czwartek 16.11.2017r.

W czwartek 16.11.2017r. odbędą się spotkania  z rodzicami uczniów klas 1,2,3,4.

Spotkania z wychowawcami rozpoczną się o godzinie 17.00 w salach:

1 TE – mgr Małgorzata Krzeczkowska –

Wdowiuk s. 50

1 aTL – mgr Alicja Kościelniak s. 57

1 bTL – mgr Alicja Młodzianowska s.40

1 TOR – mgr Wiesława Mazurkiewicz s. 39

2 TE  –  mgr Sylwia Osuch Madej – s. 62

2 TL  –   mgr Anna Jabłońska –  s.53

2 TOR – mgr Beata Olszewska – s. 26

3 TE   –  mgr Katarzyna Kulwicka – s. 43

3 TL –  mgr Sybilla Wojciechowska – s. 52

3 TRA –  mgr Łukasz Zieliński – s. 25

4 TE  –  mgr Joanna Dębska – s. 22

4aTL – mgr Magda Folęga – s. 61

4bTL – Andrzej Spulny – s. 45

4 TRA – mgr Agnieszka Kiełtyka – s. 24

Spotkania z rodzicami

czwartek 14.09.2017r.

 

Klasy I i II

 

16.30 – 17.15 spotkanie w auli I LO.

  • 30 – 16.50 – spotkanie z p. Pawłem Andrzejukiem – terapeutą uzależnień
  • 50 – 17.15 – Przedstawienie wymagań edukacyjnych:
  1. polski – J. Michałowska-Werman, matematyka – B. Olszewska,
  2. obce – S. Osuch-Madej, przedmioty zawodowe – E. Strzelczyk

17.20 – 18.15 spotkania w salach:

klasa wychowawca sala
1TE Małgorzata Krzeczkowska-Wdowiuk 50
1aTL Alicja Kościelniak 57
1bTL Alicja Młodzianowska 40
1TOR Wiesława Mazurkiewicz 41
2TE Sylwia Osuch-Madej 51
2TL Anna Jabłońska 53
2TOR Beata Olszewska 26

 

 

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się

o godz. 18.15 w sali 23

 

 

Spotkania z rodzicami

czwartek 14.09.2017r.

 

Klasy III i IV

 

16.30 – 17.20  – spotkania w salach:

klasa wychowawca sala
3TE Katarzyna Kulwicka 45
3TL Sybilla Wojciechowska 52
3TRA Łukasz Zieliński 23
4TE Joanna Dębska 54
4aTL Magdalena Folęga 62
4bTL Andrzej Spulny 43
4TRA Agnieszka Kiełtyka 25

 

17.20 – 18.10 spotkanie w auli I LO

Przedstawienie wymagań edukacyjnych:

  1. polski – J. Dębska, matematyka – K. Olszewski,
  2. obce – M. Folęga, przedmioty zawodowe –E. Strzelczyk

 

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się

o godz. 18.15 w sali 23

 

Informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów

 

Szanowni Rodzice,

W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Podjęto decyzję o wyborze wariantu III  – składka 49 zł  płatna do 30.09.2017 r.

Do Państwa dyspozycji jest Opiekun ze strony Bezpieczny.pl -AXA Pan Andrzej Kowalik pod nr tel.  508-238-997

 

Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia: warunki umowy, szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia oraz likwidacja szkód dostępne są na stronie portalu www.bezpieczny.pl m.in.:

Tabela Uszczerbku – https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Warunki Umowy –    https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

Szybki Kontakt –       https://bezpieczny.pl/kontakt

 

Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu zgłoszenia zdarzenia:

– wypełniony przez Rodzica wniosek o wypłatę świadczenia, dostępny w placówce bądź do pobrania https://bezpieczny.pl/wniosek-nnw-szkolne

– kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenia pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

– kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.

 

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

-Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/wnioski-i-formularze-online/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl/

– Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na:  szkody@bezpieczny.pl

– Przesłać drogą listowną na adres :

AXA TUiR S.A.

Ul. Chłodna 51

00-867  Warszawa