Matura 2018 r.

UWAGA !!!

Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 03.07.2018 r. o godz. 10.00.

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Wszystkie inne informacje znajdują się na stronie OKE Wrocław