Praktyki zagraniczne

praktyki5

ZSE w Wielkiej Brytanii

Już po raz drugi uczniowie Ekonomika wyjechali do angielskiego miasta Plymouth na staż realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Nie ponosili więc kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia a nawet otrzymali kieszonkowe.

Na przełomie lutego i marca uczniowie  kształcący się w zawodach technik logistyk i technik ekonomista odbyli praktykę w dużych centrach dystrybucyjnych i  magazynach. Zapoznali się nowoczesnymi sposobami zarządzania magazynem i prowadzeniem dokumentacji związanej z przepływem towarów, a także, co jest nie mniej ważne – doskonalili branżowy język angielski. Mieszkali w domach angielskich rodzin, mieli więc okazję  osobiście uczestniczyć w angielskim, zwykłym dniu, ocenić brytyjskie potrawy, poznać tamtejsze tradycje i obyczaje. Na przykład w Dniu Naleśnika, obchodzonym w Wielkiej Brytanii w przeddzień Środy Popielcowej, stanowiącym odpowiednik naszego Tłustego Czwartku, zajadali się popularnymi i u nas, smażonymi specjałami, przygotowywanymi tego dnia w każdym angielskim domu. Program pobytu naszych uczniów na praktyce przewidywał również wycieczki krajoznawcze, tym bardziej atrakcyjne, że Plymouth to piękne, portowe miasto. W lutym świeciło tam już ciepłe, wiosenne słońce, kwitły żonkile i krokusy. Miło było więc w takiej aurze zwiedzać Plymouth i jego okolice. Na początku marca  uczniowie uczestniczyli w Targach Pracy i Nauki w Plymouth.  Mieli tam okazję  sprawdzić swoje predyspozycje do wykonywania różnych zawodów, mogli zapoznać się z kierunkami studiów na tamtejszym uniwersytecie  oraz z możliwościami odbywania stażu zagranicznego. Na zakończenie pobytu w Wielkiej Brytanii każdy uczeń otrzymał  certyfikat potwierdzający odbycie praktyki zawodowej. Młodzież otrzyma również  „Europass – Mobilność” dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. W ten sposób nabyte przez uczniów umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabierają postaci formalnej, uznawanej przez europejskich pracodawców.

Pobyt uczniów w Plymouth niósł więc ze sobą wiele korzyści – otrzymanie międzynarodowego certyfikatu,  zdobycie dodatkowych doświadczeń zawodowych w logistyce i ekonomii, poznanie kultury i organizacji pracy w Wielkiej Brytanii, a także sprawdzenie i udoskonalenie umiejętności językowych. Nic więc dziwnego, że taka forma obywania praktyki zawodowej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

 

Lista rankingowa

osób zakwalifikowanych do drugiej edycji projektu

„Praktyka zagraniczna

szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka”

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu ogłasza nabór do drugiej tury projektu

„Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka”.

Projekt dotyczy odbycia praktyki zagranicznej w Wielkiej Brytanii.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do pani Małgorzaty Wdowiuk lub pani Elżbiety Pankiewicz do dnia 7 października 2016 r.

A tak było w czerwcu:

 

Praktyka ZSE w Wielkiej Brytanii

Na przełomie czerwca i lipca piętnastu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu kształcących się w zawodzie technik logistyk odbywało staż zagraniczny w angielskim mieście Plymouth.

Staż realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” w ramach projektu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Nasi uczniowie nie ponosili więc kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, otrzymywali nawet kieszonkowe. Odbywali praktykę w centrach dystrybucyjnych i dużych magazynach, co pozwoliło im w sposób praktyczny zapoznać się z nowoczesnymi technologiami zarządzania magazynem, a także, co również bardzo ważne – mogli doskonalić branżowy język angielski.

Podczas praktyk uczniowie mieszkali u angielskich rodzin, mieli więc okazję przyjrzeć się ich życiu, ocenić smak  tamtejszych potraw, poznać tradycje i obyczaje Wielkiej Brytanii, zatem ich pobyt w Plymouth obfitował w wiele zupełnie nowych wrażeń.

To nie koniec angielskich atrakcji, ponieważ program pobytu naszych uczniów na praktyce obejmował również wycieczki krajoznawcze. Zwiedzili oni wiele urokliwych miejsc, takich, jak na przykład Plymouth Hoe, Smeaton’s Tower, Barbican, Royal William Yard, Saltram House and Garden, Plymouth City Museum and Art Gallery, a także popłynęli promem na półwysep Cremell.

Dzięki udziałowi w stażu, nasi uczniowie zdobyli dodatkowe doświadczenie zawodowe w logistyce, poznali kulturę i organizację pracy w kraju Unii Europejskiej oraz sprawdzili i rozwinęli swoje kompetencje zawodowe i językowe. Na zakończenie otrzymali specjalne certyfikaty „Europass – Mobilność” potwierdzające odbycie stażu zagranicznego, dzięki którym nabyte przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabierają postaci formalnej i uznawanej wśród europejskich pracodawców.

Następny wyjazd do Wielkiej Brytanii kolejnej piętnastoosobowej grupy z ZSE – już w przyszłym roku!

 

Prezentacja – praktyka zagraniczna  /zapraszamy do zapoznania się/

Lista rekrutacyjna

lista rekrutacyjna – praktyka zagraniczna

 

30 uczniów w zawodzie technik logistyk pojedzie na 4 tygodnie do Wielkiej Brytanii

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowy dla technika logistyka” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Erasmus+. Projekt dotyczy odbycia przez grupę 30 uczniów z zawodu technik logistyk praktyki zawodowej w Wielkiej Brytanii. Praktyka odbędzie się w Plymouth we współpracy z Europa Training UK. Jest to szansa dla najlepszych uczniów i absolwentów w tym zawodzie na poznanie nowoczesnych technologii stosowanych w logistyce, innej kultury pracy, doskonalenie języka angielskiego, w tym również języka zawodowego. Wyjazd zagraniczny odbędzie się w dwóch turach- wyjadą dwie grupy po 15 osób w lipcu 2016 i lipcu 2017 roku. Z każdą grupą pojedzie opiekun z ramienia Zespołu Szkół Ekonomicznych. Przeprowadzona została rekrutacja do wyjazdu w pierwszej turze i utworzono listę główną i listę rezerwową. Listy umieszczamy poniżej. Obecnie trwają przygotowania do wyjazdu. W ramach przygotowań odbywają się zajęcia językowe, które prowadzi mgr Małgorzata Krzeczkowska-Wdowiuk. W późniejszym terminie odbędą się zajęcia psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez mgr Magdalenę Kamion i przygotowanie z zakresu bhp w pracy prowadzone przez mgr Łukasza Zielińskiego.

Przed uczestnikami projektu otwiera się niepowtarzalna szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie nauki w szkole lub tuż po jej ukończeniu (absolwenci). Takie doświadczenie pomoże w odnalezieniu się na rynku pracy w Polsce i za granicą. Wartością dodaną będzie doskonalenie umiejętności językowych, co we współczesnych realiach jest bardzo ważne. Prosimy o zapoznanie się z prezentacją, która szczegółowo przedstawia założenia finansowe i merytoryczne projektu.