Dla rodziców

Spotkania z rodzicami

18.05.2017 r. (czwartek)

godz. 16.30

W czwartek 18.05.2017r. odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas 1,2,3.

Spotkania z wychowawcami rozpoczną się        o godzinie 1630 w salach:

1 TE  –  mgr Sylwia Osuch Madej – s. 50

1 TL  –   mgr Anna Jabłońska –  s.53

1 TOR – mgr Anna Karpa – s. 59

2 TE   –  mgr Katarzyna Kulwicka – s. 43

2 TL –  mgr Zbigniew Wdowiuk – s. 57

2 TRA –  mgr Łukasz Zieliński – s. 54

3 TE  –  mgr Joanna Dębska – s. 22

3aTL – mgr Magda Folęga – s. 61

3bTL – Andrzej Spulny – s. 45

3 TRA – mgr Agnieszka Kiełtyka – s. 24

Spotkania z rodzicami

30.03.17 czwartek

godz. 17.00

 

1 TE  –  mgr Sylwia Osuch Madej – s. 50

1 TL  –   mgr Anna Jabłońska –  s.53

1 TOR – mgr Anna Karpa – s. 59

2 TE   –  mgr Katarzyna Kulwicka – s. 43

2 TL –  mgr Zbigniew Wdowiuk – s. 57

2 TRA –  mgr Łukasz Zieliński – s. 54

3 TE  –  mgr Joanna Dębska – s. 22

3aTL – mgr Magda Folęga – s. 61

3bTL – Andrzej Spulny – s. 45

3 TRA – mgr Agnieszka Kiełtyka – s. 24

4 TE  – mgr  Janina Wcisło – s. 40

4aTL-  mgr   Urszula Spulna –  s. 51

4bTL – mgr Jolanta  Michałowska – Werman – s. 23

4TRA – mgr Elżbieta Pankiewicz – s. 62

 

Informujemy, że  o godzinie 1730 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców w sali na 26.

 

 Spotkania z rodzicami

19.01.17 czwartek

godz. 16.30

 1 TE – mgr Sylwia Osuch – Madej – s.50

1 TL – mgr Anna Jabłońska – s.53

1TOR – mgr Anna Karpa – s.25

2 TE  – mgr Katarzyna Kulwicka – s.57

2bTL – mgr Zbigniew Wdowiuk – s. 26

2TRA – mgr Łukasz Zieliński – s. 54

3 TE – mgr Joanna Dębska – s.22

3a TL – mgr Magda Folęga – s.61

3b TL – mgr Andrzej Spulny – s.45

3 TRA – mgr Agnieszka Kiełtyka – s.24

 

Spotkania z rodzicami

24.11.2016 r. (czwartek)

24.11.2016 r. (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami:

1TE – S. Osuch – Madej
1TL – A. Jabłońska
1TOR – A. Karpa
2TE – K. Kulwicka
2TL – Z. Wdowiuk
2TRA – Ł. Zieliński
3TE – J. Dębska
3aTL – M. Folęga
3bTL – A. Spulny
3TRA – A. Kiełtyka
4aTL – U. Spulna
4bTL – J. Michałowska – Werman
4TRA – E. Pankiewicz

Spotkania z rodzicami

22.09.2016 r. (czwartek)

Klasy I i II

16.30 – 17.15 spotkanie w auli I LO.

17.20 – 18.15 spotkania w salach:

1 TE – S. Osuch – Madej – s.50

1 TL – A. Jabłońska – s.53

1TOR – A. Karpa – s.59

2 TE  – K. Kulwicka – s.43

2bTL – Z. Wdowiuk – s. 57

2TRA – Ł. Zieliński – s. 54

Klasy III i IV

 

16.30 – 17.20  – spotkania w salach:

3 TE – J. Dębska – s.23

3 a TL – M. Folęga – s.61

3 b TL – A. Spulny – s.45

3 TRA – A. Kiełtyka – s.24

4 TE  – J. Wcisło  – s.43

4 a TL – U. Spulna – s.57

4 b TL – J. Michałowska – Werman – s.22

4 TRA  – E. Pankiewicz – s. 62

17.20 – 18.10 spotkanie w auli I LO

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się o godz. 18.15 w sali 22