Egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie

 

 

Ważne informacje dla zdających na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.edu.pl

www.oke.wroc.pl