Egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie

Ważne informacje dla zdających na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.edu.pl

www.oke.wroc.pl

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku.