Egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów z których mogą korzystać zdający:

  • w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji I – II 2018 r.

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-w-zawodzie-24/

  • w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji I -II 2018 r.

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-w-zawodzie-25/

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń – luty 2018r.

 

Ważne informacje dla zdających na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.edu.pl

www.oke.wroc.pl

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018.

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1.: styczeń – luty 2018r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku.