Rada rodziców

RADA RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Anna Dudek – przewodnicząca Rady Rodziców

Agnieszka Czaplejewicz – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Pela Jankowska – członek prezydium Rady Rodziców

Jacek Jasiak – członek prezydium Rady Rodziców