Rada rodziców

RADA RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Anna Dudek – przewodnicząca Rady Rodziców