Nauczyciele

Rada pedagogiczna
mgr Małgorzata Mianowany-Małecka – dyrektor
mgr Edyta Strzelczyk – kierownik szkolenia praktycznego
mgr Zbigniew Wdowiuk –  wicedyrektor
Komisja nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
mgr Przemysław Wysocki – pedagog
 mgr Beata Olszewska – matematyka
mgr Krzysztof Olszewski – matematyka
mgr Joanna Dębska – język polski
mgr Jolanta Michałowska – Werman – język polski
mgr Sylwia Osuch-Madej – język angielski
mgr Małgorzata Krzeczkowska – Wdowiuk – język angielski
mgr Magdalena Folęga – język angielski
mgr Karina Grobbel-Paprotna – język niemiecki
mgr Agnieszka Kiełtyka – język niemiecki
mgr Anna Karpa – język niemiecki
mgr Alicja Chmielewska – biologia, bibliotekarz
mgr inż. Iwona Stokłosa – fizyka, chemia, informatyka
mgr Urszula Spulna – geografia
mgr Monika Kudra – matematyka
 mgr Agata Hojeńska – język angielskimgr Katarzyna Wolak – zajęcia rewalidacyjne
mgr Katarzyna Kulwicka – wychowanie fizyczne
mgr Wiesława Mazurkiewicz – wychowanie fizyczne
mgr Zbigniew Wdowiuk – wychowanie fizyczne
mgr Łukasz Zieliński – wychowanie fizyczne
mgr ks. Marcin Sternal – religia
mgr ks. Daniel Solarz – religia
mgr Małgorzata Jabłońska- wychowawca /Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Komisja nauczycieli jednostek modułowych
 mgr Danuta Ślęzak -przedmioty zawodowe
mgr inż. Alicja Kościelniak – przedmioty zawodowe
mgr Alicja Młodzianowska – przedmioty zawodowe
mgr Janina Wcisło -przedmioty zawodowe
mgr Irena Czerkawska –  przedmioty zawodowe
mgr Edyta Strzelczyk –  przedmioty zawodowe
mgr Elżbieta Pankiewicz – przedmioty zawodowe
mgr Ewelina Babik – przedmioty zawodowe
 mgr Justyna Cyplińska – przedmioty zawodowe
mgr Anna Jabłońska – przedmioty zawodowe
mgr Sandra Ledwig – przedmioty zawodowe
mgr Tomasz Starzyński – przedmioty zawodowe
mgr Sybilla Wojciechowska – przedmioty zawodowe
mgr Jacek Mrożek – przedmioty zawodowe
 mgr inż. Justyna Urbańska – przedmioty zawodowe
 mgr Przemysław Żarnecki – przedmioty zawodowe
 mgr Aneta Romanowska – przedmioty zawodowe