Nauczyciele

Rada pedagogiczna
mgr Małgorzata Mianowany-Małecka – dyrektor
mgr Edyta Strzelczyk – kierownik szkolenia praktycznego
mgr Zbigniew Wdowiuk –  wicedyrektor
Komisja nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
mgr Małgorzata Flaka – pedagog
 mgr Justyna Grzybowska – matematyka
mgr Krzysztof Olszewski – matematyka
mgr Joanna Dębska – język polski
mgr Jolanta Michałowska – Werman – język polski
mgr Sylwia Osuch-Madej – język angielski
mgr Małgorzata Krzeczkowska – Wdowiuk – język angielski
mgr Magdalena Folęga – język angielski
mgr Agata Hojeńska – język angielski, zajęcia rewalidacyjne
mgr Agnieszka Kiełtyka – język niemiecki
mgr Anna Karpa – język niemiecki
mgr Alicja Chmielewska – biologia, bibliotekarz
mgr inż. Iwona Stokłosa – fizyka, chemia, informatyka
mgr Urszula Spulna – geografia
mgr Zbigniew Wdowiuk – wychowanie fizyczne
 mgr Łukasz Zieliński – wychowanie fizyczne
mgr Wiesława Mazurkiewicz – wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Kulwicka  – wychowanie fizyczne
mgr ks Daniel Solarz – religia
mgr Błażej Kolanowski – informatyka
mgr Janusz Włodarczyk – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Andrzej Spulny – historia
Komisja nauczycieli jednostek modułowych
 mgr Danuta Ślęzak -przedmioty zawodowe
mgr inż. Alicja Kościelniak – przedmioty zawodowe
mgr Alicja Młodzianowska – przedmioty zawodowe
mgr Janina Wcisło -przedmioty zawodowe
mgr Anna Jabłońska – przedmioty zawodowe
mgr Edyta Strzelczyk –  przedmioty zawodowe
mgr Elżbieta Pankiewicz – przedmioty zawodowe
mgr Monika Markowska- przedmioty zawodowe
 mgr Justyna Cyplińska – przedmioty zawodowe
mgr  Nicola Ciernia- przedmioty zawodowe
mgr inż. Justyna Urbańska – przedmioty zawodowe
mgr Aneta Romanowska – przedmioty zawodowe
mgr Sybilla Wojciechowska – przedmioty zawodowe
mgr Dorota Witoszyńska – przedmioty zawodowe