Administracja

 

 

Pracownicy administracji
Barbara Grabińska – główny księgowy
Sylwia Rabanda – kierownik gospodarczy
Beata Lupa – starszy księgowy
mgr inż. Emilia Łagowska – sekretarz szkoły
mgr Marek Miarczyński – główny specjalista
 Pracownicy obsługi
Krystyna Omasta
Eugenia Wiktorowicz
Andrzej Zachariasz