Administracja

 

 

Pracownicy administracji
Barbara Grabińska – główny księgowy
Sylwia Rabanda – kierownik gospodarczy
Beata Lupa – starszy księgowy
mgr inż. Małgorzata Grzyb – sekretarz szkoły
mgr Marek Miarczyński – główny specjalista
mgr inż. Emilia Łagowska- referentIwona Kołodziejska-referent
Leszek Halama – kierownik gospodarczy SSM
 Małgorzata Jabłońska – wychowawca, recepcjonista
 Pracownicy obsługi
Krystyna Omasta
Eugenia Wiktorowicz
Jerzy Tyszecki
Maria Partykowska – SSM